stf040

040

塩生 咲希

Shionyu Saki

学年・学科
B類書道 4年
出身高校
福島県立会津学鳳高校
出身部活
書道部
生年月日
1998年4月11日
血液型
O型
趣味
家事
■私のここに注目!!
赤べこ並のうなずき